Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z050/2024 2024 zriadenie vecného bremena --- € 15.07.2024 Západoslovenská distribučná, a.s. Počet stiahnutí
Z049/2024 2024 dodávka vody --- € 15.07.2024 Datagram
Z048/2024 2024 nájom bytu --- € 12.07.2024 Ľuboš Viskup
Z047/2024 2024 nájom bytu --- € 12.07.2024 Ján Masnica
Z046/2024 2024 nájom bytu --- € 04.07.2024 Mitro Gabriel
Z045/2024 2024 nájom hrobového miesta D496/1hrob --- € 25.06.2024 Pavel Gorák Počet stiahnutí
Z044/2024 2024 Nájom hrobového miesta A25/2hrob --- € 25.06.2024 Gabriela Kadlecová Počet stiahnutí
Z043/2024 2024 dodávka vody --- € 25.06.2024 Erik Hlavačka Počet stiahnutí
Z042/2024 2024 nájom hrobového miesta C397/1hrob --- € 25.06.2024 Alžbeta Polakovičová Počet stiahnutí
Z041/2024 2024 dodávka vody --- € 25.06.2024 JUDr. Dominika Hajtmanová Počet stiahnutí
Z040/2024 2024 predaj pozemku 980,- Eur € 25.06.2024 Ing. Ivan Pavelka Počet stiahnutí
Z039/2024 2024 dodávka vody --- € 04.06.2024 Martin Píšťanský Počet stiahnutí
Z038/2024 2024 dodávka vody --- € 04.06.2024 Bc. Barbora Brošová Počet stiahnutí
Z037/2024 2024 nájom bytu --- € 04.06.2024 Ing. Ivan Peťko Počet stiahnutí
Z036/2024 2024 predaj pozemku 900,- € 04.06.2024 Kamila a Štefan Šestákoví Počet stiahnutí
Z035/2024 2024 dodávka vody --- € 09.05.2024 Terézia Lorincová Počet stiahnutí
Z034/2024 2024 nájom bytu 161,82 Eur/mesačne € 09.05.2024 Mgr. Král Ivan Počet stiahnutí
Z033/2024 2024 nájom bytu 161,23 Eur/mesačne € 09.05.2024 Michaela Šrámeková
Z032/2024 2024 nájom bytu 107,20 Eur/mesačne € 09.05.2024 Baraniaková Margita Počet stiahnutí
Z031/2024 2024 nájom bytu 161,23 Eur/mesačne € 06.05.2024 Ondrejková Adriana Počet stiahnutí