Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Dodatok č. 7, k VZN č. 1/2013 o fin. MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ ...
Dodatok . 7 2022 k VZN . 1 2013.pdf
None
395.1 KB