feed-image RSS

Telovýchovná jednota Bojničky

Najstaršia organizácia v obci založená v 50-tich rokoch minulého storočia bývalým predsedom MNV Pavlom Velickým st., zastrešujúca činnosť futbalového klubu v kategóriách dospelí, dorast a starší žiaci. V posledných 15-tich rokoch na jej čele stáli: Marián Moravec, Štefan Dlhoš †, Jaroslav Káčer, Roman Kubatka, Michal Novotný a od r.2013 Pavol Škoda ml.. Mužstvo dospelých hrá oblastnú súťaž sk. „B“ a mužstvo dorastencov oblastné majstrovstvá sk. „B“ v rámci trnavského futbalového zväzu. Aktuálne výsledky, postavenie mužstiev v tabuľke resp. vylosovanie súťaže si môžete pozrieť na stránke trnavského futbalového zväzu www.trnavaobfz.sk . Každý rok, po ukončení súťaže, klub usporadúva futbalové turnaje v kategórii dospelých alebo dorastu „Memoriál Štefana Spáčila resp. manželov Štefana a Kvetky Dlhošových“, ako spomienku na ľudí, ktorí v minulosti zasvätili svoj život futbalu a zaslúžili sa o jeho rozvoj v našej obci. 

Kontakt: 
Pavol Škoda ml.,      +421 918 435 467