feed-image RSS

Folklórny súbor Bojničan

vznikol v roku 2004 v rámci Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Bojničkách s cieľom udržať pri živote staré ľudové zvyky a tradície ľudí žijúcich na dedine. Súbor má stálych 16 členov, pracuje pod vedením Magdalény Škodovej a reprezentuje obec nielen doma, ale i za hranicami obce (Inovecké slávnosti – Hlohovec, Cibuľové hody – Madunice, Trnavská brána, Folklórny festival – Jaslovské Bohunice, Dni kubánskej kuchyne , posedenia dôchodcov – Sasinkovo, Zemianske sady,...). Vo svojej ponuke má rôzne folklórne pásma, ako Rok na dedine, Svadba na dedine, Žatva, Vínobranie, Zabíjačka, Drápačky, Fašiangový sprievod s pochovávaním basy, Stavanie mája a pod., ktorými dokáže pritiahnuť do hľadiska generácie rôznych vekových kategórií. Súbor vydal v roku 2009 Zbierku pesničiek, ktorá obsahuje 126 piesní blízkych našej obci, vyjadrujúcich rôzne životné situácie, radosť i potešenie, smútok či žiaľ. 

Kontakt: 
Magdaléna Škodová:      +421 33 7433 165